Bookmark and Share Add to Favorites
เมนูหลัก
รหัสนักเรียน
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | รหัสนักเรียน
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

กระเป๋าหนังปัจจุบัน

    กระเป๋าหนังปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบดีไซย์ไปเยอะ สำหรับผู้ต้องการทำธุรกิจกระเป๋า

ส่ิงที่สำคัญหรือหัวใจหลักคือ

      1. ไอเดียหรือดีไซย์การทำกระเป๋าให้ออกมาสวยและเตะตาต่อขานักช๊อป

      2. ความต่างในเรื่องของวัสดุ ซึ่งอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวว่าใครจะสามารถหาเจอ

      3. ต้องเป็นคนที่สังเกตุความเปลี่ยนแปลงว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของยุคเทรนไหน

      4. อย่าเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านให้ออกไปนอกบ้านสังเกตุ และสังเกตุ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

      5. สิ่งสำคัญที่สุดคือตัวบั่นทอนความตั้งใจคือเมื่อตั่งใจที่จะทำแล้ว ไม่ต้องถามคนรอบข้างมาก

เพราะพวกเค้าเหล่านั้นหวังดีครับและจะเตือนว่าอย่าทำเลยเสี่ยงนะ ใช่ครับทำธุรกิจคือความเสี่ยง

แต่เสี่ยงเราต้องแบ่งระดับความเสี่ยงเหล่านั้นให้เราสามารถรับภาระความเสี่ยงได้ครับ 

        ขอบพระคุณที่สละเวลาในการอ่านครับ

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน