Bookmark and Share Add to Favorites
เมนูหลัก
รหัสนักเรียน
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | รหัสนักเรียน
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

กาวทาหนังสำคัญ แต่ชีวิตสำคัญกว่า

      กาวทาหนังสำคัญในการทำกระเป๋า ถ้าไม่มีกาวจะทำให้ชิ้นงานขยับเขยื้อนได้ เพราะก่อนการเย็บกระเป๋าเราต้องทากาว

ประกอบกระเป๋าเพื่อไม่ให้ชิ้นงานเขยื้ยน แต่ก็อีกแหละอาจารย์ชาวอิตาลี่ที่เคยอบรมมา เคยสอนเทคนิคทำกระเป๋าโดยไม่ใช้

กาว ซึ่งในความจริง คงลำบากเพราะความชำนาญของแต่ละคนคงไม่เท่ากัน ประกอบกับในไทยยังคงใช้กาวเหลือง กาวใส

กันอยู่ซึ่งมีกลิ่นฉุนมากแต่ซึ่งในทางอิตาลี่ ห้ามใช้กาวดังกล่าวเพราะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และที่ญี่ปุ่นก็เช่นกัน ซึ่งจะใช้

กาวที่ผลิตมาเพื่อหนังโดยเฉพาะและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทีนี้แหละผมจึงให้ความสำคัญเรื่องนี้ในการสอน จึงได้นำกาว

ที่ไม่เป็นอันตรายมาใช้ในการสอนเพื่อสุขภาพของผู้มาเรียนและของผมเองด้วยครับ มันใจได้ว่ามาเรียนแล้วไม่มึนกาวใน

เวลาทำกระเป๋า

 

   บทความประกอบ

   สารทำละลาย (Solvents)
   คือสารที่มีคุณสมบัติในการละลายสารอื่นได้ดี ระเหยได้ง่าย มีความไวไฟสูง มักมีใช้กันในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ หรือ มีผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันโดยทั่วไป เช่นการผสมสี การพ่นสี แลคเกอร์ กาวยาง น้ำยาทำความสะอาดชิ้นงานและเครื่องจักร น้ำยาขจัดคราบรอยเปื้อน น้ำยาลบคำผิด ฯลฯ ตัวอย่างของสารที่ใช้กัน เช่น ทินเนอร์ น้ำมันเบนซิน โทลูอีน ไซลีน ไตรคลอ โรอีเธน ไตรคลอโรเอทธีลีน เป็นต้น

  การระเหยของสาร
  คือการที่สารนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของอากาศ เราหายใจเข้าไปแล้วสารจะถูกซึ่มเข้าสู่กระแสเลือด ผ่านหัวใจแล้วถูกสูบฉีดเข้าไปสู่อวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายและทำอันตรายต่ออวัยวะนั้น ๆ เช่น ตับไต สมองและเป็นอันตรายต่อ สุขภาพร่างกาย
เฉียบพลัน

  หากหายใจเอาไอระเหยของสารเข้าไปมาก ๆ จะรู้สึกว่าหายใจขัด มีอาการระคายเคืองในคอ มึนศีรษะ คลื่นเหียน ระบบทางเดินอาหารอาจหยุดทำงานได้ 

  สารเคมีจะเข้าสู่ถุงลมปอด ซึ่มเข้าสู่กระแสเลือด และนำไปสู่อวัยวะภายในต่าง ๆทำให้เกิดโรคตับ โรคไต หรือ ทำลายระบบประสาทส่วนกลาง ทำลายเนื้อเยื่อของระบบทางเดินหายใจ เมื่อได้รับสารทำละลายบ่อย ๆ อาจทำให้ติดสารนั้นได้เช่น การติดทินเนอร์

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน